Generelle betingelser

Ansvar og brug

Vilkår og betingelser for brug af findnu.dk

Nedenfor kan du læse de generelle vilkår og betingelser for brug af findnu.dk websted og brugen af ??findnu.dk informationstjeneste.

Accept af generelle vilkår og betingelser

Brug og anvendelse af findnu.dk onlinetjenester betyder accept af følgende vilkår og betingelser.

Din brug af webstedet skal angive dit samtykke til at være lovligt bundet af og overholde alle følgende vilkår og betingelser. Ved at bruge webstedet repræsenterer og garanterer du, at du har fuld ret, magt og myndighed til at udføre, levere og fuldt ud udføre dine forpligtelser i henhold til denne aftale.

Tilgængelighed på webstedet

Fra tid til anden og uden forudgående varsel til dig, kan vi ændre, udvide og forbedre webstedet. Vi kan også til enhver tid ophøre med at fortsætte med at betjene en del af eller hele webstedet eller selektivt deaktivere visse aspekter eller dele af webstedet. Enhver ændring eller eliminering af webstedet vil ske i vores eksklusive skøn og uden en løbende forpligtelse eller ansvar over for dig, og din brug af webstedet giver dig ikke ret til fortsat levering eller tilgængelighed af webstedet.

Hvordan du kan bruge webstedsindhold

Ved at bruge webstedet accepterer du at du ikke vil kopiere, gengive, ændre, ændre, oprette afledte værker fra, leje, lease, låne, sælge, distribuere eller offentligt vise noget af webstedets indhold (bortset fra dit eget personlige, ikke - kommerciel brug) fra webstedet. Derudover vil du ikke bruge webstedsindholdet til uautoriserede ikke-kommercielle markedsførings- og reklamekampagner, mål- eller masseopfordringskampagner eller politisk kampagne.

Det er forbudt dig at dataudvinde, 'skrabe', gennemgå eller bruge nogen robot, anden automatisk enhed, script, teknologi eller processer, der sender automatiske forespørgsler til webstedet, eller at bruge andre lignende metoder og værktøjer til at indsamle eller udtrække data fra webstedet.

Du må ikke bruge webstedet til at samle data (eller nogen anden del af indholdet af webstedet) på en måde, der bruges eller kan bruges af et konkurrencedygtigt produkt eller en tjeneste. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion, drift, brug og visning af webstederne af andre autoriserede brugere og tredjepart.

Det er ikke tilladt at ændre eller skjule den måde, hvorpå webstedet vises eller bruges, herunder indramning, 'skrabning' eller enhver anden teknik, der kan ændre den visuelle visning af indholdet af webstedet eller webstedet. Du må ikke skjule annoncer, der vises som en del af webstedet, eller ændre reklamer og lister på en måde, der er uautoriseret.

Du er ikke forpligtet til at bruge eller fortsætte med at bruge webstedet og kan til enhver tid midlertidigt eller permanent ophøre med at bruge webstedet.

Vi kan når som helst efter vores eget skøn suspendere eller afslutte din adgang til og brug af webstedet eller nogen af ??deres funktioner som svar på et brud på Vilkår og betingelser eller af anden grund; (flytte, redigere, slette eller ødelægge ethvert materiale, du leverer eller leverer til webstedet; få adgang til, bevare eller afsløre materiale, som du leverer eller leverer til webstedet; eller træffe enhver anden afhjælpende handling, der er tilgængelig ved lov som svar på overtrædelse af denne aftale.

Erstatning

Du accepterer at holde findnu.dk skadesløs, dets ejere, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, eventuelle beslægtede virksomheder, leverandører, licensgivere og partnere samt de teknikere, direktører, ansatte, agenter, fra ethvert krav eller krav fra tredjepart, der skyldes eller opstår som følge af din adgang til eller brug af webstedet, din overtrædelse af Vilkår og betingelser, eller overtrædelse af dig, eller enhver tredjepart, der bruger din konto, af enhver intellektuel ejendom eller anden ret fra enhver person eller enhed. Findnu.dk forbeholder sig retten til for din regning at påtage dig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar for disse påstande. Du accepterer ikke at bilægge noget spørgsmål uden forudgående skriftligt samtykke fra findnu.dk. findnu.dk vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, handlinger eller procedurer, når du bliver opmærksom på det.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Enhver brug af webstedet, afhængighed af noget af indholdet på webstedet og enhver brug af Internettet er generelt på din eneste risiko. Findnu.dk fraskriver sig ethvert ansvar og ansvar for nøjagtighed, indhold, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller betjenelighed eller tilgængelighed af information eller indholdet på webstedet, der er tilgængeligt ved brug af webstedet.

WEBSTEDET (INKLUDERET INDHOLD AF SIDEN OG OPLYSNINGER OG TILGÆNGELIGT DERI) LEVERES 'SOM DET ER' OG 'SOM TILGÆNGELIGT' UDEN GARANTI NOGEN SOM HELT ART, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE INKLUDERENDE. FINDNU.DK GARANTERE IKKE, AT MANGLER ELLER FEJL VIL BLIVE RETTET ELLER AT WEBSTEDET ER FRI FOR VIRUSER, FEJL, ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER VIL VÆRE UFORSTYRRET.

FINDNU.DK antager ikke noget juridisk ansvar eller ansvar for nøjagtighed, ufuldstændighed, tid eller brugervenlighed af oplysninger, indhold, produkt eller proces, der er afsløret på webstedet eller andet sted indhold tilgængeligt fra webstedet.

BRUGEREN AF WEBSTEDET antager selv al ansvar og risiko for brugen af ??dette websted og internettet generelt.

Diverse

Webstedet kan indeholde links til andre websteder (hver et “tredjepartswebsted”). Vi kontrollerer eller støtter ikke tredjepartswebsteder, og du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af ??indhold på sådanne tredjepartswebsteder. Det indhold og de oplysninger, du har givet til et tredjeparts websted, kan deles og bruges på webstedet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Hvis du ikke vil have det indhold og de oplysninger, du har givet til et tredjeparts websted, der deles og bruges på webstedet, skal du justere dit privatliv og applikationsindstillinger i overensstemmelse hermed på tredjepartswebstedet. Under ingen omstændigheder er findnu.dk ansvarlig over for dig for brugen af ??indholdet og informationen, der leveres af et tredjeparts websted.

Oplysninger om findnu.dk informationstjeneste

Oplysninger om findnu.dk informationstjeneste er ikke udtrykkelige eller underforståede med hensyn til dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Derudover har findnu.dk retten til at ændre indholdet på det websted eller den service, der er beskrevet heri på ethvert tidspunkt uden varsel. Findnu.dk er uden ansvar for informationer mellem findnu.dk og brugere ved brugen af findnu.dk uden digital signatur og kan aldrig være ansvarlig for ændringer, forvrængninger eller forstyrrelser under transmission eller hvis uautoriserede parter har adgang.

Dataindsamling

findnu.dk modtager kontaktinformationer (telefonnumre, navne, adresser) fra forskellige udbydere af telekommunikationstjenester.

Dette sker en gang i døgnet.

Alle 'gamle' kontaktinformationer bliver således erstattet af nye opdaterede.

Dvs. at kontaktinformation, der er tilføjet eller fjernet fra en udbyder af en telekommunikationstjeneste, vil være fjernet eller tilføjet i vores informationstjeneste, ved senest opdatering.

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse

Når en bruger oprettes gennem telekommunikationstjenester på vores websted, indsamler og behandler vi oplysninger om denne bruger af vores tjenester. I denne forbindelse fungerer vi som en datacontroller. Beskyttelsen af ??brugerens personlige data er meget vigtig for os, og i det følgende finder brugeren en beskrivelse af de personlige data, vi indsamler, til hvilket formål vi bruger informationen, hvor længe og hvordan vi lagrer informationen, og hvis sådanne oplysninger deles med andre.

Vi overholder GDPR. Læs mere om vores GDPR-overholdelse her

1. Hvilken type personlige data indsamler vi?

Vi samler information om brugerens navn, e-mail-adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. Brugeren accepterer også, at vi har ret til at kontakte brugeren vedrørende betalingsproblemer og operationelle problemer vedrørende brugen af ??vores tjenester.

2. Til hvilke formål bruger vi brugerens personlige data?

Brugerens personlige data behandles til følgende formål:

- at behandle brugerens anmodning

- at håndtere feedback

- at sende nyhedsbreve til brugeren (hvis godkendt eller tilmelde sig),

- at kontakte brugeren.

- at besvare eventuelle forespørgsler,

- at forbedre indholdet af webstedet.

- til statistiske formål om brugernes brug af webstedet og appen,

- at debitere og fakturere brugeren for brugen af ??vores tjenester.

3. Videregiver vi brugerens personlige data til andre?

Vi videregiver ikke brugerdata, overfører eller overleverer brugerpersonlige data til andre parter, medmindre du får besked på forhånd, og brugeren giver os tilladelse til at gøre det.

4. Hvor længe gemmer vi brugerens personlige data?

Brugerens personlige data gemmes, så længe brugeren eksisterer i dataindsamling fra forskellige telekommunikationstjenester.

5. Hvilken type forholdsregler træffer vi?

Vi tager forholdsregler af teknisk og organisatorisk karakter for at beskytte brugerens personlige data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Forebyggende foranstaltninger revideres regelmæssigt i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og ajourført teknisk udstyr.

6. Hvilke rettigheder har brugeren i henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR)?

Vores overholdelse af GDPR, herunder brugers rettigheder, er beskrevet her.

7. EU's Generelle Databeskyttelsesdirektiv (General Data Protection Regulation, 2016/679/EU; GDPR) og anden relevant national databeskyttelseslovgivning i Danmark ('databeskyttelseslovgivningen').

Vi værdsætter dit privatliv! GDPR-overholdelse

Så der er nogle opdateringer til vores privatlivspolitik og en ny oversigt over nøjagtigt, hvordan vi indsamler og bruger data i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning.

Her er de vigtigste punkter, du har brug for at vide:

- Du ejer de data, vi indsamler fra dig. Du har ret til at have dine data: slettet, rettet og returneret.

- Vi begrænser de data, vi indsamler, til et minimum og indsamler kun data, der har et specifikt formål. Hovedformålene er:

- At yde bedre kundesupport.

- Forbedring af vores tjenester og produkter..

- Vi indsamler dit samtykke til at behandle dine data, når du tilmelder dig, eller gennemgår vores websted.

- Vi er forpligtet til at underrette dig, hvis vi bryder dine data.

Hvis du har spørgsmål om dine data eller vores politikker, så kontakt venligst kundeservice@findnu.dk

Generel databeskyttelsesforordning (GDPR)

At holde vores deltagernes data sikkert har altid været en vigtig bekymring for os. Denne side beskriver, hvilke data vi samler, og hvad vi bruger dem til.

Sammenbrud:

- Du ejer de data, vi indsamler fra dig. Du har ret til at have dine data: slettet, rettet og returneret.

- De personlige data, vi indsamler, vedrører: Navn, telefonnummer, e-mail-adresse, placering, IP-adresse. Når vi samler det, og hvordan vi behandler det, er beskrevet nedenfor. Vi begrænser de data, vi indsamler, til et minimum og indsamler kun data, der har et specifikt formål. Hovedformålene er:

- At yde bedre kundesupport.

- Forbedring af vores tjenester og produkter.

Hvad er GDPR

GDPR er en omfattende databeskyttelseslov i EU, der erstatter de mange forskellige nationale lovgivninger, der i øjeblikket findes. Det styrker beskyttelsen af ??personoplysninger og giver EU-borgere et større udtryk for, hvordan, hvorfor, hvornår og hvor deres personlige data behandles. Det f.x. Introducerer retten til at blive glemt. Enhver organisation, der arbejder med data fra EU-indbyggere, har forpligtelser til at beskytte dataene, uanset hvor de er gemt, og om processoren er en tredjeparts databehandler. Vi forstår dette fuldt ud, så vi samler så lidt personlige data som muligt og beskytter dem også som vi kan. Flere oplysninger om GDPR findes her: https://ec.europa.eu/ino/law/law-topic/data-protection_en

Hvem gælder GDPR for

GDPR gælder for alle organisationer, der opererer i EU, der behandler personoplysninger eller behandler personoplysninger fra EU- og schweiziske indbyggere.

Hvilke data GDPR anvender

GDPR gælder for alle personoplysninger. Begrebet personoplysninger dækker alt, hvad der kan bruges til at identificere en person i en større gruppe. Det inkluderer navn, adresse, e-mail, ip-adresse, cookies, placering, unikke identifikatorer osv.

- Vi sælger eller overfører eller fortjener aldrig nogen af ??dine personlige data.

Når du er på vores hjemmeside:

- Vi bruger Google Analytics til at spore brugeradfærd. Dette hjælper os med at forstå, hvordan vores besøgende på webstedet kommer til / finder os, og hvilke websider der er mest relevante for dem. Google Analytics sætter webbrowser-cookies til at identificere brugere, der vender tilbage til webstedet, optimere ydelsen og til at give oplysninger om vores Google AdWords-kampagner, du har interageret med.

- Du kan læse mere om cookie-brug her: https: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

- Vi har en databehandlingsaftale med Google Analytics, som forpligter sin databehandlingspraksis til at følge GDPR.

- Vi indstiller webbrowser-cookies på vores websted for at forbedre brugeroplevelsen på webstedet. Dette inkluderer:

- Identifikation af besøgende med et oversættelsesplugin for at huske, hvilket sprog du foretrækker at se webstedet på.

- Betjener aktiver f.eks. billeder fra en servercache for at gøre webstedet hurtigere indlæst.

- Identifikation af besøgende med et sikkerhedsplugin for at forhindre angreb på nettet.

Du kan slette alle cookies, der er indstillet på din webbrowser af vores site i dine browserindstillinger.

- Vi samler brugeroplysninger sendt via kontaktformularer på vores site. Disse oplysninger gemmes på webstedet i 90 dage og slettes derefter. Oplysningerne videresendes dog sikkert til interne e-mail-adresser og kundesupportsystemer.

Hvor dine personlige data er gemt

Vi gemmer alle brugerdata.

Du har ret til:

- Få adgang til dine data. Du kan kontakte os her og bede om en kopi af dine personlige data.

- Opdater dine data. Du kan kontakte os her og bede os om at opdatere dine personlige data såsom telefonnummer, navn og e-mail-adresse.

- Slet dine data (“Retten til at blive glemt”). Du kan opnå det ved at kontakte os her. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger, når din konto er slettet. Vi vil også sikre, at dine personlige data fjernes fra tredjeparts tjenester. Fjernelse af data vil ske så snart det med rimelighed er muligt og inden for en maksimal periode på 180 dage, medmindre EU-lovgivningen eller EU-medlemsstaternes lovgivning kræver opbevaring.

Interne politikker

Vi har interne politikker, der forbyder medarbejdere i at dele og personlige brugerdata i det interne kommunikationsværktøj.

Aftaler med tredjepart om databehandling

Vi begrænser de data, vi deler med ovennævnte tredjepart, til det absolutte minimum for at sikre, at dine detaljer og privatliv holdes på et minimum. Vi har dataprocessoraftaler på plads, hvor det er nødvendigt, hvilket begrænser tredjeparts brug af data.

Ændringer af denne politik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til denne politik til enhver tid ved at give besked på denne side. Det anbefales kraftigt at kontrollere denne side ofte under henvisning til datoen for den sidste ændring, der er anført øverst. Hvis du gør indsigelse mod ændringerne af denne politik, skal du ophøre med at bruge denne service og kan anmode om fjernelse af de personlige data, så kontakt os.

De personlige informationer, der tilføjes eller ændres, betragtes som en gyldig kontaktinformation af findnu.dk og offentliggøres, når de til enhver tid er gennemgået og godkendt af findnu.dk i henhold til findnu.dk regler for reklame.

Brugere, der ændrer eksisterende kontaktinformationer eller leverer yderligere informationer, er underlagt yderligere informationskrav.

Brugeren anerkender, at al information og andet indhold oprettet af brugeren er brugerens ansvar, helt og holdent.

Hvis brugeren mener, at kontaktinformationerne eller de supplerende informationer ser ud til at være upassende, kan informationerne underrettes via underretningsfunktionen i Informationstjenesten. Det er dog kun findnu.dk, der beslutter, hvilke informationer der til sidst vil blive slettet fra Informationstjenesten.

2.3 Ansvar

findnu.dk kan ikke holdes ansvarlig for brugen af ??findnu.dk websted eller relaterede tjenester, herunder tab af indtægter, tab af operationer eller tab af data, forstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at findnu.dk holdes skadesløst i ethvert krav, der måtte opstå som følge af ulovlig brug af findnu.dk websteder og tjenester.

3. Webstedsrettigheder

Alle navne, logoer og varemærker i findnu.dk informationstjeneste tilhører findnu.dk eller dets tilknyttede selskaber eller tilknyttede selskaber af findnu.dk og kan kun bruges med forudgående godkendelse fra findnu.dk.

Informationstjenestens indhold, det være sig grafiske elementer, tekst, ikoner, foto, audio- og videofiler, software osv., hører til findnu.dk eller dets tilknyttede selskaber af findnu.dk og er beskyttet under ophavsret og andre gældende love.

Oprettelse af uautoriserede kopier af, formidling eller offentlig visning på findnu.dk informationstjeneste eller dele er en krænkelse af ophavsretten og kan resultere i civile og strafferetlige sanktioner. Derudover er det ikke tilladt at slette nogen meddelelser eller eksisterende indhold vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Brugerbidrag

Indhold eller andre former for kommunikation modtaget fra brugere via webstedet eller i forbindelse med brugen af ??findnu.dk informationstjeneste skal betragtes som fortrolige, ikke-eksklusive og giver ikke rettighedsudvikleren. Copyright findnu.dk er frit for Brug af materialer, der er opnået osv., Herunder i form af licenser til udnyttelse

5. Brugernavn og adgangskode

Brugeren er ansvarlig for behandling af brugernavn og adgangskode. Fortroligt og må ikke videregives til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under brugerens brugernavn og adgangskode. Brugeren skal informere findnu.dk uden forsinkelse, hvis han bruger brugernavnet og adgangskoden uden tilladelse.

Yderligere informationer

Indsamling og opdatering af kontaktinformationer

findnu.dk indsamler kontaktinformationer. (telefonnumre, navne, adresser) fra forskellige udbydere af telekommunikationstjenester

Kontaktinformation opdateres løbende med informationer fra udbydere af telekommunikationstjenester. Brugere kan tilføje, redigere eller slette kontaktinformationer relateret til sig selv ved at kontakte findnu.dk kundeservice eller gennem selvbetjening vedrørende findnu.dk informationstjeneste.

Yderligere informationer

Indsamling og opdatering af kontaktinformationer

findnu.dk indsamler kontaktinformationer. (telefonnumre, navne, adresser) fra forskellige udbydere af telekommunikationstjenester Kontaktinformation opdateres løbende med informationer fra udbydere af telekommunikationstjenester.

Pris- og betalingsbetingelser for kontaktinformationer

Kontaktinformationer, der er godkendt af findnu.dk, distribueres gratis på findnu.dk

Generel information om yderligere informationer om findnu.dk informationstjeneste.

Ansvar for information

findnu.dk gør en rimelig indsats for at sikre, at de supplerende informationer er korrekte, men findnu.dk garanterer ikke eller accepterer noget ansvar for nøjagtigheden af ??informationerne eller indholdet af yderligere informationer.

findnu.dk er forpligtet til at reducere driftsforstyrrelser. findnu.dk kan dog ikke garantere, at forbindelserne med findnu.dk. ikke bliver afbrudt, eller at der ikke er andre tekniske fejl. Ansvarlig for de nævnte tekniske problemer eller for brug af kort og andet materiale, der findes i findnu.dk. forbeholder sig retten til at ændre håndteringen af ??links, der vil påvirke

findnu.dk har til enhver tid ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser.

Tvister

Tvister, der måtte opstå som følge af disse generelle vilkår og betingelser, er underlagt dansk lov og skal forelægges Sø- og Handelsretten i København.

Registrede betalende klienter

Databehandleraftale

1. Databehandleraftale

2. I henhold til denne aftale, er klienten Dataansvarlig, mens findnu.dk er Databehandler.

3. Definitioner, som anvendes i denne databehandleraftale, skal have samme betydning, som tilsvarende definitioner har i Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 ('GDPR') eller have de betydninger, der ellers er defineret i denne Databehandleraftale.

4. Denne Databehandleraftale er gældende for alle af Databehandlerens nuværende og fremtidige leverancer til den Dataansvarlige.

Personoplysninger kan bestå af følgende elementer:

- Fornavn og efternavn

- Adresse

- E-mail adresse

- CPR-nr.

- Titel

- Telefonnumre

- Billeder

- Medarbejder-nr.

5. Indtil den 24. maj 2018 skal Databehandleren overholde Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med ændringer), herunder tilhørende bekendtgørelser.

6. Fra den 25. maj 2018 skal Databehandleren overholde GDPR, herunder anden gældende national dansk lovgivning udstedt i henhold til GDPR eller som tillæg hertil.

7. Eventuelle personoplysninger behandlet i henhold til denne Databehandleraftale er ejet af den Dataansvarlige.

8. Databehandleren forpligter sig til at behandle Personoplysninger på den Dataansvarlige vegne.

9. Databehandleren må kun behandle Personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige, herunder for så vidt angår overføre Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende lovgivning forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

10. Den Dataansvarlige giver Databehandleren instruks til at behandle Personoplysninger som led i de ydelser, Databehandleren skal levere til den Dataansvarlige i henhold til Serviceaftalen.

11. Den Dataansvarlige kan til enhver tid ændre, tilbagetrække, supplere eller afgive en anden dokumenteret instruks, forudsat at enhver sådan ændring, tilbagetrækning, supplement eller instruks er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12. I tilfælde af, at den Dataansvarlige ændrer, tilbagetrækker, supplerer eller afgiver en anden instruks, er Databehandleren straks forpligtet til at opfylde sådanne ændringer.

13. Databehandleren har ikke ret til at benytte sig af den Dataansvarliges Personoplysninger, informationer eller andet, til andre formål end til opfyldelse af denne Databehandleraftale.

14. Databehandleren må kun benytte disse oplysninger til historiske, statistiske, videnskabelige formål eller lignende i anonymiseret form.

15. Med forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige, og forudsat at overførslen af data til lande uden for EU/EØS er lovlig, herunder at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller et andet passende retsgrundlag for dataoverførslen er på plads, må Databehandleren overføre, få adgang til, behandle eller på anden måde gøre personoplysninger tilgængelige i lande uden for EU/EØS.

16. Den Dataansvarlige skal yde bistand til Databehandleren i forbindelse med Databehandlerens behandling af Personoplysninger i henhold til denne Databehandleraftale.

17. Den Dataansvarlige skal overholde enhver forpligtelse til at samarbejde som angivet i aftalen. Hvis Databehandleren anser det for nødvendigt, at den Dataansvarlige pålægges særlige samarbejdsforpligtelser, som ikke er specificeret i denne Databehandleraftale, skal Databehandleren og den Dataansvarlige starte ”god tro” forhandlinger vedrørende sådanne yderligere krav.

18. Databehandleren påtager sig, både i nærværende Databehandleraftales løbetid og efterfølgende, ikke at videregive Fortrolig Information til tredjemand. Denne fortrolighedsforpligtelse skal ikke gælde for oplysninger, (a) som en Part er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler eller (b) for information, som en Part kan dokumentere, er skabt af Parten selv.

19. Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af nærværende Databehandleraftale, samt alle Personoplysninger.

20. Databehandleren skal sikre, at ansatte og konsulenter, der modtager Fortrolig Information, er forpligtede til at påtage sig en tilsvarende forpligtelse vedrørende Fortrolig Information og samarbejdet i øvrigt i henhold til denne Databehandleraftale.

21. Databehandleren skal i øvrigt påse, at samtlige personer i virksomheden, der har adgang til Personoplysninger, som behandles på vegne af den Dataansvarlige, er bekendt med denne Databehandleraftale og er underlagt denne Databehandleraftales bestemmelser.

22. Databehandleren skal til enhver tid overholde Databehandlerens It-sikkerhedspolitik. Den Dataansvarlige er forpligtet til at holde Databehandleren orienteret i tilfælde af ændringer heri.

23. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling, som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

24. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand ved denne type adgang og indsigt.

25. Databehandleren er bekendt med, at den Dataansvarlige i henhold til gældende lovgivning om Personoplysninger skal påse, at Databehandleren opfylder kravene heri.

26. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved databehandlingen, herunder bl.a. sikre:

a) pseudonymisering og kryptering af Personoplysninger,

b) vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og –tjenester,

c) rettidig genopretning af tilgængeligheden af og adgangen til Personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse,

d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed og

e) at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning om Personoplysninger.

27. Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

28. Databehandleren skal i nødvendigt omfang samarbejde med den Dataansvarlige for at gennemføre - både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen - passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne Databehandleraftale og i gældende lovgivning om behandling af Personoplysninger og for at beskytte de registreredes rettigheder.

29. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun Personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikke formål med behandlingen, behandles. Denne forpligtelse gælder den mængde Personoplysninger, der indsamles, og omfanget af Databehandlerens behandling samt Databehandlerens opbevaringsperiode og tilgængelighed. Sådanne foranstaltninger skal navnlig gennem standardindstillinger sikre, at Personoplysninger ikke uden den pågældende fysiske persons indgriben stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer.

30. Databehandleren og, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, fører fortegnelser over alle kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af den Dataansvarlige, idet fortegnelsen som minimum skal indeholde:

a) navn på og kontaktoplysninger for Databehandleren eller underleverandører, samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant og databeskyttelsesrådgiveren,

b) de kategorier af behandling, der foretages på vegne af den Dataansvarlige,

c) hvor det er relevant, overførsler af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og dokumentation for passende garantier, og

d) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

31. Databehandleren samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, stiller efter anmodning fortegnelserne til rådighed for tilsynsmyndigheden.

32. Hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal Databehandleren, for den Dataansvarlige, forud for behandlingen foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse heraf.

33. En sådan konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse er navnlig påkrævet i følgende tilfælde:

a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person,

b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller

c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.

34. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

35. Databehandleren skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for den Dataansvarlige til dokumentation for den Dataansvarliges forpligtelser, samt give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, foretaget af den Dataansvarlige i rimeligt omfang.

36. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand hertil.

37. Såfremt Databehandleren af en hvilken som helst grund ikke er i stand til at sikre en korrekt behandling af den Dataansvarliges Personoplysninger i overensstemmelse med nærværende Databehandleraftale, skal Databehandleren straks underrette den Dataansvarlige herom.

38. Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om

a) behandlingssikkerhed,

b) anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden,

c) underretning om brud på persondatasikkerheden til den Registrerede,

d) konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og

e) forudgående høring.

39. Databehandleren skal endvidere bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om

a) oplysningspligt ved indsamling af Personoplysninger hos den Registrerede,

b) oplysningspligt, hvis Personoplysninger ikke er indsamlet hos den Registrerede,

c) den Registreredes indsigtsret,

d) ret til berigtigelse,

e) ret til sletning (»retten til at blive glemt«),

f) ret til begrænsning af behandling,

g) underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af Personoplysninger eller begrænsning af behandling,

h) ret til data-portabilitet og

i) ret til indsigelse.

40. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden skal Databehandleren uden unødig forsinkelse og senest 24 timer efter kendskab om brud på persondatasikkerheden, underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.

41. Underretningen skal mindst:

a) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af Personoplysninger,

b) angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren (DPO) eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes,

c) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden og

d) beskrive de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

42. Databehandleren dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

43. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i stand til at kontrollere, at den Dataansvarliges underretningsforpligtelse for brud på persondatasikkerheden er overholdt. Hvis Databehandleren anvender en underleverandør til at udføre specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges underleverandøren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som fremgår af denne Databehandleraftale. Aftaler med underleverandører uden for EU/ EØS skal - inden overførsel - indgås i henhold til EU- Kommissionens afgørelse 2010/87 / EU om standardmodelkontrakter for overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/ EØS, ligesom der skal foretages nødvendige anmeldelser / tilladelser til lokale myndigheder, hvis det kræves.

44. Al kommunikation mellem den Dataansvarlige og underleverandøren skal gå gennem Databehandleren.

45. Databehandleren er forpligtet til at underrette sine underleverandører om bestemmelserne i denne Databehandleraftale.

46. Den Dataansvarlige har ret til på et hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer herom, som er en del af Databehandleraftalen og som tilhører den Dataansvarlige, på et almindeligt anerkendt maskinlæsbart medie. De pågældende Personoplysninger og informationer skal udleveres efter den Dataansvarliges nærmere rimelige anvisning. Værktøjer til at foretage dataudtræk skal gøres tilgængelige for den Dataansvarlige.

47. Ved Databehandleraftalens ophør er den Dataansvarlige berettiget til at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer, Databehandleraftalen omfatter, uanset årsagen til Databehandleraftalens ophør. Denne forpligtelse gælder tillige i en periode på op til 3 måneder efter denne Databehandleraftales ophør.

48. Udlevering af Personoplysninger og informationer må kun ske til den Dataansvarlige og/eller til en af den Dataansvarlige udpeget tredjemand.

49. Databehandleren skal efter den Dataansvarliges forudgående skriftlige anvisninger slette Personoplysninger eller informationer af enhver art, der er kommet i Databehandlerens besiddelse i medfør af Databehandleraftalen.

50. Dataansvarlige indestår for, at denne forud for fremsendelse af personoplysninger til Databehandler, har indhentet den Registreredes samtykke til databehandlingen af Personoplysningerne, samt at Databehandler lovligt kan behandle de modtagne Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis og såfremt der er meddelt begrænsninger i samtykket, eller den registrerede efterfølgende tilbagekalder sit samtykke, er Dataansvarlig forpligtet til straks at underrette Databehandler herom.

51. Databehandlerens udlæg i forbindelse med indsamling, opbevaring samt anvendelse af Personoplysninger og dokumenter efter instruks fra den Dataansvarlige afholdes af den Dataansvarlige.

52. Databehandlerens omkostninger i enhver henseende, herunder omkostninger til revision, inspektion, og løbende iværksættelse af foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning og til opfyldelse af Databehandlerens forpligtelser i henhold til denne Databehandleraftale, afholdes af den Dataansvarlige. Databehandleren kan kræve særskilt betaling for de omkostninger, som er beskrevet i denne Databehandleraftale. Disse omkostninger skal betales af den Dataansvarlige, inden Databehandler bliver forpligtet til at udføre de i databehandleren anførte opgaver.

53. Databehandleren er i intet tilfælde - uanset omstændighederne

- ansvarlig for den Dataansvarliges indirekte tab, herunder tab med baggrund i forventet fortjeneste, tab eller rekonstruktion af data og eventuelle bødekrav.

54. Erstatning for fejl og mangler, forsinket levering eller anden misligholdelse fra Databehandleren eller Databehandlerens underleverandører, kan aldrig overstige den samlede ordresum, ekskl. moms, for den ordre som relaterer sig til den konkrete skade eller ansvar.

55. Databehandleraftalen ophører samtidig med ophør af denne aftale.

56. Den Dataansvarlige er til enhver tid berettiget til at suspendere databehandling under denne Databehandleraftale. Dette vil dog medføre en øjeblikkelig standsning af alle den Dataansvarliges sager.

57. Ved Databehandleraftalens ophør skal Databehandler loyalt og hurtigst mulig medvirke til, at Personoplysninger og al information omfattet af Databehandleraftalen overføres til anden leverandør eller tilbageføres til den Dataansvarlige. Databehandleren skal levere de aftalte ydelser indtil endelig overførsel har fundet sted.

58. Hvis en ændring af gældende databeskyttelseslovgivning kræver, at Databehandleren

a. underskriver yderligere dokumentation eller

b. gennemfører supplerende tekniske og organisatoriske foranstaltninger eller

c. accepterer yderligere forpligtelser i forhold til dem, der er angivet i denne Databehandleraftale, og et sådant krav nævnt i (a) - (c) ovenfor medfører yderligere omkostninger eller risici for Databehandleren, er parterne enige om at forhandle i 'god tro' for en rimelig justering af eventuelle gebyrer.

59. Ingen af Parterne er ansvarlig for nogen handling eller undladelse af at træffe foranstaltninger, i det omfang, sådan handling eller et sådant svigt begrundes i årsager udenfor en Parts rimelig kontrol, herunder, og uden begrænsning, i tilfælde af krig, uroligheder, force majeure, general strejke , forstyrrelser i det offentlige telenet, forstyrrelser af Den Dataansvarliges internetforbindelse eller lignende begivenheder, men kun hvis den pågældende Part ikke kunne have forudset begivenheden på tidspunktet for antagelsen af forpligtelsen. Så længe en sådan begivenhed effektivt forhindrer en Part i at udføre den pågældende forpligtelse, skal denne suspenderes, indtil der ikke længere eksisterer en sådan forhindring.

Fejl

Ved tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Findnu.dk fraskriver Findnu.dk sig ethvert ansvar herfor.
Desuden fraskriver Findnu.dk sig ethvert ansvar på fejl og funktionalitetsproblemer der måtte komme fra kendens hjemmeside - F.eks. oppetid, browser funktionaliteter, applikationer og anden indflydelse der måtte komme.

Force Majeure

Findnu.dk fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Findnu.dks kontrol, og som Findnu.dk ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

Findnu.dk forpligtelser må ikke anses for at være i strid med denne aftale eller for overtrædelse af enhver underforstået garanti eller anden forpligtelse for ethvert mislykket resultat i forbindelse med omstændigheder uden for dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, Storm, strejke, lockout eller andre arbejdsproblemer, oprør, krig, oprør, ulykke eller andre Guds handlinger.

Gennemføres andre ændringer sker dette enten ved udsendelse af faktura til kunden eller ved ændring af disse standardvilkår på Findnu.dks hjemmeside. Ændringerne træder da i kraft 8 dage efter offentliggørelsen.

Ophavsret

Ophavsretten til Findnu.dks ydelse telefon-opkaldssporing, samt tilknyttede telefonnumre, systemer m.m. - tilfalder ikke kunden.
Det er forbudt at anvende disse på anden led end leveret, uden Findnu.dks skriftlige samtykke.

Overførbarhed: Retten til at bruge ydelsen og få adgang til kontoen kan ikke overdrages, underlicenseres og må ikke sælges, lejes eller timeshares, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en anden aftale med Findnu.dk. Findnu.dk kan til enhver tid overdrage denne aftale helt eller delvist med eller uden varsel.

Fortsættes aftalen endnu en periode
faktureres efter listepris, som fremgår af godkendt tilbud, faktura eller hjemmesiden, uanset rabat givet ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er anført kontrakten. For at imødegå tiltagende tekniske udfordringer samt sikre et vedvarende højt serviceniveau, reguleres prisen for ydelser årligt uden varsel med en stigning på 3%.

Findnu.dk kan ændre en del af gebyrerne ved at meddele kunderne om ændringen. Sådanne ændringer træder i kraft i begyndelsen af ??den næste aftaleperiode.

I forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. genoprettelse af telefonsporing-script på kundens hjemmeside, support til kunden m.m. - forbeholder Findnu.dk sig ret til at opkræve ekstrabetaling.
Ekspeditionsgebyr på 99 kr. pålægges samtlige fakturaer. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen).
Reglerne om rykkergebyrer og lignende følger af bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 9b, stk. 2. Findnu.dk forbeholder sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Findnu.dk sig retten til at lukke adgang til alle ydelser leveret af Findnu.dk , indtil Findnu.dks tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

Tavshedspligt

1.1 Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.

1.2 Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 1.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dage bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.

1.3 Der er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.

Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup eller Københavns Byret.